Co zahradní jezírko na jaře potřebuje

31. 03. 2017

V březnu se probouzí k životu i vodní svět. Začíná tak starost o zahradní jezírko, které jste na podzim zazimovali a teď se zase hlásí ke slovu. Když mu teď budete věnovat patřičnou pozornost, bude vás v létě těšit pohled na zdravé jezírko. Poradíme vám, jak se o něj na jaře postarat.

Vyčistěte vodu

Důkladnou jarní očistu jezírka není potřeba (a ani žádoucí) dělat každý rok. Věnujte se však postupnému vyčištění dna a úklidu hladiny od pylu nebo zbytků odumřelých rostlin a živočichů pomocí podběráku, vysavače či přípravků, které bojují s řasami (sorbent, flokulant).

Právě na jaře dochází k samovolnému převrstvení vody v jezírku, kdy teplá voda od povrchu klesá dolů a nahrazuje ji chladná voda ode dna. Vlivem této výměny se mohou změnit hodnoty vody a vytvořit zákaly. Jezírko si však dokáže s takovou situací během pár dní poradit. Pokud ne, pomoci vám mohou čističe jezírek.

Opravte, co je potřeba

Součástí odzimování jezírka je nezbytná kontrola hodnot vody (pH, tvrdost). Pokud je voda výrazně kyselá (tedy má pH do stupně 6) nebo pění, vyměňte asi čtvrtinu vody v jezírku. Naopak se zásaditou vodou si poradíte přidáním dešťové vody nebo přípravkem pH minus.

Když opadly mrazy, ohřívač vody už není potřeba. Nezapomeňte také prohlédnout stav veškeré techniky a zařízení v jezírku a u něj. Prověřte, zda nejsou uvolněné kameny na břehu, potrhaná fólie, uvolněná prkna nebo třeba vadné zábradlí.

Postarejte se o faunu

Jakmile má voda v jezírku stabilně teplotu nad 10-12 °C, můžete začít ryby po malých dávkách krmit. To je také ideální příležitostí ke kontrole jejich zdravotního stavu.

Ryby, které jste nechali přezimovat doma, dejte do jezírka, až voda dosáhne teplot kolem 12-15 °C.

Nejdříve postupně vyměňujte vodu v transportní nádobě za tu z jezírka a nechte vždy ryby pár minut aklimatizovat, teprve poté je vypusťte.

Jestli si žáby zvolí vaše jezírko k vytření, nerušte je svojí aktivitou. Kachny už však žádaným návštěvníkem nejsou. Když je necháte osídlit jezírko jako hnízdiště, použijí vodní rostliny jako potravu a znečistí vodu výkaly. Zabránit jim v tom můžete sítí, kterou napnete nad hladinou tak, aby zároveň nebránila rostlinám v růstu.

Provětrejte flóru

Opečujte také rostliny kolem jezírka a v něm. Suché části ostříhejte, jakmile začnou rašit. Odstraněný materiál nechte pár dní ležet u jezírka, aby se z nich mohli drobní živočichové vrátit zpět.

Pak ho můžete hodit na kompost. Příliš přebujelé rostliny zase omezte, aby neubíraly prostor ostatním.

Není lepší čas v roce pro pořizování nových vodních rostlin, než je jaro. Můžete rostliny dosázet, abyste zaplnili případné mezery. Někdy však stačí ty stávající jenom přeskupit.

Mějte na paměti, že přibližně polovina hladiny by měla být vždy volná, aby světlo proniklo i k rostlinám pod vodou. Proto je neumisťujte v hutných skupinách.

Tím jarní příprava jezírka na hlavní sezónu končí. Pak už stačí provádět jen běžnou letní údržbu a užívat si chladivého vodního světa na vaší zahradě.

 

Letní péče o jezírko

 

Předchozí článek Následující článek