kutil-badge29let s Vámifb_circlefb_thumboriginalProcess blackr 44 g 42 b 41c 0 m 0 y 0 k 100hex 2c2a29P123 Cr 255 g 199 b 44c 0 m 19 y 89 k 0hex ffc72cP7738 Cr 72 g 162 b 63c 74 m 0 y 98 k 2hex 48a23fP7626 Cr 198 g 53 b 39c 0 m 93 y 95 k 2hex c63527P285 Cr 0 g 114 b 206c 90 m 48 y 0 k 0hex 0072ceElektrické nářadíElektrické nářadíElektrické nářadíElektrické nářadíKamenná prodejnaa výdejnaProduktyna zakázkuDoprava zdarmanad 3 000 Kčjsme tu pro VásJiž od rokuTyršovysadyTipSportArenaPALÁCPardubiceTř. MíruLabeNádražíChrudimkajsme tu pro VásJiž od roku25jsme tu pro VásJiž od roku252525Let s Vámijsme tu pro VásJiž od roku25Let s Vámi25Let s VámiKamenná prodejnaa výdejnaProduktyna zakázkuDoprava zdarmanad 3 000 KčoriginalProcess blackr 44 g 42 b 41c 0 m 0 y 0 k 100hex 2c2a29P123 Cr 255 g 199 b 44c 0 m 19 y 89 k 0hex ffc72cP7738 Cr 72 g 162 b 63c 74 m 0 y 98 k 2hex 48a23fP7626 Cr 198 g 53 b 39c 0 m 93 y 95 k 2hex c63527P285 Cr 0 g 114 b 206c 90 m 48 y 0 k 0hex 0072ceElektrické nářadíElektrické nářadíElektrické nářadíElektrické nářadíKamenná prodejnaa výdejnaProduktyna zakázkuDoprava zdarmanad 3 000 Kčjsme tu pro VásJiž od rokuTyršovysadyTipSportArenaPALÁCPardubiceTř. MíruLabeNádražíChrudimkajsme tu pro VásJiž od roku25jsme tu pro VásJiž od roku252525Let s Vámijsme tu pro VásJiž od roku25Let s Vámi25Let s VámiKamenná prodejnaa výdejnaProduktyna zakázkuDoprava zdarmanad 3 000 Kč

Správa účtu

Přihlásit se

Radbal Profi S2120 barva na radiátory

Speciální syntetický email na radiátory, lesklá bílá, balení 0,6 l

Radbal Profi S2120 barva na radiátory
Novinka
Radbal Profi S2120 barva na radiátory
Kód produktu: H929F.01
Dostupnost: 
do týdne

Cena za kus: 295,00 Kč/ks Cena: 295,00 Kč vč. DPH
ks
Množstevní sleva: od 3 ks jen 276,90 Kč/ks od 5 ks jen 261,36 Kč/ks

Radbal Profi S2120 barva na radiátory

Barva na vrchní lesklé nátěry kovových předmětů, hlavně radiátorů a potrubí teplovodního ústředního topení. 

 • vysoce bílý nátěr nepodlého žloutnutí ani při tepelnému namáhání do 130 °C
 • při aplikaci rychle zasychá
 • mimořádně dobře kryje
 • má dobré mechanické vlastnosti
 • neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty
 • k nátěrům litinových a kovových těles a trubek teplovodního topení v interiéru
 • lze použít i v exteriéru
 • není určená k nátěrům přicházejícím do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček
 • není nutné ředit, barva je hned připravená k použití
 • štětce lze vyčistit ředidlem S 6006
 • vydatnost: 10 m²/kg nebo 12 m²/l (4 žebra radiátoru 20 × 60 cm = 1 m²)
 • barva: bílá
 • objem: 0,6 l

 

Návod k použití:

Před použitím je nutné barvu důkladně rozmíchat. Není potřeba ji ředit, je již v aplikační viskozitě. Nanášejte na čistý, suchý a odmaštěný podklad opatřený základním nátěrem (např. Pragoprimer Standard S 2000, Pragoprimer Univerzál S 2035 nebo Formex na pozink S 2003). Radiátory musí být před aplikací vychladlé nebo jen mírně teplé. Nátěr lze přetírat po 24 hodinách od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 až 25 °C.

 

Bezpečnostní upozornění:

GHS02 - hořlavé látky

GHS02 - hořlavé látky

Obsahuje nebezpečné látky: butanonoxim; uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu; uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu; uhlovodíky, C 11-C12, isoalkany < 2 % aromátu.

 

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208: Obsahuje nebezpečné látky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH211: Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

 

Dokumenty ke stažení:

Technický list

Bezpečnostní list

Zobrazit celý popis

Dotázat se na produkt

Bude se Vám hodit

Toto zboží bylo vloženo do košíku

Nakupte ještě za 2 000 Kč a získáte DOPRAVU ZDARMA!
0 Kč