Omrzel vás trávník? Květnatá louka vám nabízí bohatství přírody

Květnatá louka nabízí bohatství přírody

12. 04. 2016

Květnatá louka si získává stále větší oblibu – pylovým alergiím navzdory. Tato rozmanitá směsice trav, kvetoucích bylin a jetelovin stojí méně péče než běžný trávník. Na rozdíl od něj vám také každý letní den dodá kytici na jídelní stůl. Rozhodli jste se, že proměníte nevyužitý kout zahrady v přírodní klenot, ale nevíte, kudy kam? Poradíme vám, jak květnatou louku založit. 

Osivo vybírejte pečlivě

Pokud chcete stabilní, druhově bohatou louku, věnujte pozornost výběru osiva v závislosti na druhu půdy. Na kyselém podloží se daří spíše travám, rozmanitost květin zajistí půda vápenitá. Roli hraje i to, zda vytváříte louku na slunném nebo stinném místě. 

K dostání jsou směsi semen připravené přesně podle specifických podmínek stanoviště. Stačí si vybrat. Lepší jsou však směsi s menším podílem trav, protože ty rády vytlačují květnaté druhy.

Vysévejte mělce a malé množství

Loukám se daří v půdě chudé na živiny, využít proto můžete málo úrodnou část zahrady. Pokud chcete nahradit trávník, je nutné vyrýt všechny drny. Zbavte půdu plevelů, kamenů a zbytků rostlin. Také ji pohrabejte kovovými hráběmi, aby byla jemná a co nejrovnější. 

Vyséváte-li louku ručně, použijte pouze malé množství osiva (2 gramy na 1 m²). Nejlépe to provedete s pomocí tří prstů – osivo sypejte do půdy stejným způsobem jako koření do jídla. Pomoci si můžete i smícháním s krupicí, strouhankou či pískem. Na větším prostoru vám pomůže sypací vozík.

Semena musí zůstat přibližně 0,5 cm pod povrchem půdy, proto je zahrábněte lehkými dřevěnými nebo plastovými hráběmi. Nakonec je přitlačte, případně opatrně přejeďte válcem nebo zašlapejte. 

Klíčové je vlhko a teplo

Vysévat lze v zásadě celý rok, ideální období je ale od dubna do června (ve vlhčích oblastech) a v listopadu (v sušších oblastech). Vlhké počasí je zásadní, umožní osivu překonat kritické počáteční období. V době sucha proto zavlažujte.

Počítejte s tím, že se louka vyvíjí pomalu, protože luční květiny klíčí delší dobu. Nejdřív půdu obsadí užitečný jednoletý „plevel“, teprve v druhém roce se objeví luční porost, který v květnu nebo červnu poprvé vykvete.

Sečte jednou až třikrát ročně

Poprvé louku posečte ve chvíli, kdy první „plevel“ vyroste do výšky asi 20 cm, ideálně jej zkraťte na 5-10 cm. Použít můžete standardní sekačku na trávu, vhodnější je ale kosa či srp. Veškerý požnutý materiál pak z louky ukliďte. Louku koste vždy po vysemenění - poprvé v květnu, podruhé v půlce léta, naposledy pak v září.

Čeho se vyvarovat

  • Nikdy nedosévejte luční květiny do trávníku, uhynou.
  • Nemíchejte luční osivo s běžným travním a jetelotravním.
  • Louku nehnojte (zvláště ne dusíkem) ani nepoužívejte žádné herbicidy – napáchají víc škody než užitku.

Kromě běžných rostlin na loukách najdete i ohrožené druhy. 

I malá louka je prospěšnější než velký trávník 

V přírodě nalézáme louky tam, kde z nějakého důvodu nemohou růst stromy. Protože v minulosti luční květiny představovaly důležitý zdroj píce pro dobytek, byly rozšířené a obstarávané. Dnes už jsou některé druhy lučních květin vzácné nebo dokonce ohrožené. Svou malou loukou tak můžete přispět k jejich záchraně.

Jak vybrat kosu

 

Předchozí článek Následující článek