Stupně krytí IP

Stupeň krytí IP (Ingress Protection) určuje, do jaké míry elektrospotřebič odolává vniknutí cizích těles a vody dovnitř něj (dle normy IEC 529 / ČSN EN 60529).

Vyjadřuje se písmeny IP a dvěma číslicemi. První číslice označuje ochranu před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích těles, druhá číslice ochranu před vniknutím vody. Čím vyšší číslo, tím lepší ochrana. Zařízení s ochranou IP69 je tak chráněno nejlépe a nedostane se do něj ani prach, ani voda. Pokud výrobce uvádí pouze jeden typ ochrany, chybějící číslo nahrazuje písmenem X (např. IPX4).

 

Stupeň: Ochrana před nebezpečným dotykem: Ochrana před vniknutím cizích těles: Stupeň: Ochrana před vniknutím vody:
IP0X bez ochrany bez ochrany IPX0 bez ochrany
IP1X dlaní (větší než 5x5 cm) velkých IPX1 proti kapající vodě (1+0,5 mm/min) / stékající vodě po dobu 10 min
IP2X prstem (větší než 1,2x1,2 cm) malých IPX2 proti kapající vodě (3+0,5 mm/min) / stékající vodě po dobu 10 min při náklonu 15°
IP3X nástrojem (větší než 2,5 mm) drobných IPX3 proti vodní tříšti (vodě stříkající vertikálně v úhlu 60° v množství 10 l/min po dobu min. 5 min)
IP4X nástrojem, drátem (větší než 1 mm) velmi drobných IPX4 proti stříkající vodě (ze všech úhlů v množství 10 l/min po dobu min. 5 min) 
IP5X jakoukoli pomůckou prachu (částečně) IPX5 proti tryskající vodě (ze všech úhlů ze 3 metrů po dobu min. 3 min, při průtoku 12,5 l/min a tlaku 30 kN/m²)
IP6X jakoukoli pomůckou prachu (úplně) IPX6 proti intenzivně tryskající vodě (ze všech úhlů ze 3 metrů po dobu min. 3 min, při průtoku 100 l/min a tlaku 100 kN/m²) 
      IPX7 proti ponoření do vody (na 30 min do hloubky 1 metru) 
      IPX8 proti nepřetržitému ponoření do vody (za podmínek, které určí výrobce zařízení)
      IPX9 proti tryskající vysokotlaké teplé vodě (z wapky) 

 

 

 

Předchozí článek