Proč už si nemůžete běžně koupit Melt?

1. 2. 2021

Jestli jste si zvykli používat Melt na čištění ucpaného odpadu v domácnosti, je potřeba najít za něj náhradu. Od února 2021 už si ho totiž běžně nekoupíte. Začíná platit nařízení Evropské unie, které výrazně omezuje prodej tohoto čističe. Výrazněji, než tomu je v případě jiných látek. Proč tedy nemůžeme Melt prodat komukoliv? A co musíte splňovat, abyste si ho koupit mohli?

Od 1. 2. 2021 nesmíme prodávat čistič odpadů Melt široké veřejnosti.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání a Zákona o prekurzorech výbušnin č.259/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů je Melt tzv. prekurzorem výbušniny, tedy směsí, z níž lze podomácku vyrobit výbušninu, protože obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové.

Co to v praxi znamená?

Nikdo z řad široké veřejnosti, tj. „jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jež jedná za účelem nevztahujícím se k jejímu obchodu, podnikání nebo profesi“ (dle čl. 3 odst. 8 Nařízení), si nesmí Melt koupit, dovážet, držet ani používat.

Jinými slovy nikdo nemůže Melt využívat pro soukromé účely, např. čištění odpadu v domácnosti.

Prodat ho můžeme pouze:

  • hospodářskému subjektu, tj. fyzické nebo právnické osobě, která ho dál prodává,
  • nebo profesionálnímu uživateli, tj. fyzické či právnické osobě nebo veřejnému subjektu, který Melt prokazatelně potřebuje ke své obchodní činnosti, podnikání nebo profesi – vylučuje se zároveň jeho zpřístupnění jiné osobě, která není oprávněna ho používat.

Přitom se musí profesionální uživatel či zástupce hospodářského subjektu prokázat ověřením (Prohlášením zákazníka), v němž uvede:

  • jméno a příjmení, číslo a místo vydání dokladu totožnosti,
  • obchod, podnikání či profesi, spolu s názvem společnosti, adresou a IČO nebo případným jiným relevantním registračním číslem společnosti, pokud existuje,
  • zamýšlené použití výrobku Melt (musí odpovídat obchodu, podnikání či profesi zákazníka!).

Jak si tedy můžete Melt koupit?

Jestli splňujete podmínky výše – tedy jste profesionální uživatel, který Melt potřebuje ke své obchodní činnosti, vyplňte toto prohlášení. Ideálně ho vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenované či nafocené nám pošlete současně s objednávkou. Teprve pak ji můžeme vyřídit a expedovat.

Ověření je nutné provádět jak při prodeji v kamenné prodejně, tak přes e-shop

Dokud ověření zákazníka nezískáme, nesmíme mu Melt prodat. Máme oprávnění prodej odmítnout, v případě, že nebude splněn některý z bodů nebo budeme mít důvody k pochybnostem o oprávněnosti zamýšleného použití.

Pokud profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt nakupuje Melt pravidelně, dané ověření není potřeba provádět při každém nákupu. Když se nový nákup výrazně neodchyluje od předchozích nákupů, je pořád platné ověření provedené max. 1 rok před dnem tohoto nového nákupu.

My máme povinnost vyžádané informace uschovávat po dobu 18 měsíců od nákupu pro případnou kontrolu příslušnými orgány.

Chci si stáhnout formulář

 

Předchozí článek Následující článek